Arbeid gir vekst - Vekst gir arbeid

  
ASVO Måløy er en av 234 vekstbedrifter i landet og medlem i ASVL. Vekstlogoen symboliserer at mennesket vil og kan når de får sjansen. ASVO Måløy skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi arbeider på oppdrag fra NAV, der inkludering i det ordinære arbeidsliv er et overordnet mål.
ASVO Måløy skal aktivt være med å integrere yrkeshemmede i arbeidslivet. Har du lyst å vite mer om dine muligheter? Kontakt din saksbehandler på NAV. Du er også velkommen til å besøke oss i Deknepollen.

Ved bestilling av varer, send epost til: produksjonsleder@asvomaloy.no